நான் வாசித்த கவிதை

என்னை சுவாசிக்க வைத்தவலுக்கு,

நான் வாசித்த முதல் கவிதை அம்மா..

– தாயை மூச்சாக சுவாசிப்பவன்!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: